DWELLING UNIT

Домовладение; домохозяйство; единица подсчета жилища.


{box_glossary_alphabet}